НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ!

Уважаваме неприкосновеността на личния живот на клиентите си по отношение на защитата на данни. Настоящата Политика за защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. Информираме Ви по прозрачен начин относно това защо се нуждаем от Вашите данни и колко дълго ще ги съхраняваме.

Обща информация

Цел на настоящата политика за поверителност е да Ви предостави информацията относно как обработваме на личните данни в нашия уебсайт и свързани услуги .

Обработване на лични данни

Обработването на лични Ви данни съгласно на Чл. 4 от Общия Регламент на Европейският Съюз за защита на личните данни (ОРЗД /GDPR) представлява информация за физически лица като например: име, адрес, телефон, имейл и др.

Връзка с Длъжностно лице по защита на личните данни

Име: Дом и Дизайн ЕООД; Адрес (офис): гр. София, бул. “Стефан Стамболов” 8; Тел. номер: 089 352 2510 Имейл адрес: office@domidesign.bg

Права на субекта на данни

  • Засегнат от дейността по обработка на данните, Вие имате следните права по отношение на Вашите лични данни в съответствие с чл. 15 и следващите от ОРЗД/GDPR:
  • Право на достъп;
  • Право на корекция или изтриване;
  • Право на ограничаване на обработването;
  • Право на преносимост на данните;
  • Право на възразяване;
  • Имате право на жалба до надзорен орган във връзка с обработването на Вашите лични данни.

Оповестяване на власти

Ако в случай че има законово задължение, ние запазваме правото си да предоставяме информация относно Вас, ако това се изискано от компетентните институции или правоприлагащи органи.

Събиране и обработване на лични данни при посещение на нашия уебсайт

Когато посещавате и използвате нашия уебсайт само с информационна цел и не ни предоставяте информация по друг начин, ние събираме само личните данни, които Вашият браузер прехвърля на нашия сървър и които са технически необходими, за да можем да Ви покажем уебсайта си и да гарантираме стабилност и сигурност.
Прехвърляме събраните данни на съответните вътрешни отдели за обработване, както и на други на външни доставчици на услуги, (напр. доставчици на хостинг, система за управление на съдържанието) съгласно изискваните цели (за показване на уебсайта и настройка на неговото съдържание).
Законово основание: Чл. 6 (1) б от ОДЗД.

Бисквитки/Cookies

В допълнение ние обработваме и лични данни, които ни изпращате непряко под формата на бисквитки. Domidesign.bg използва бисквитки за функционални, аналитични и маркетингови цели. Също така си запазваме правото да използваме информацията, която сме получили чрез бисквитки от анонимен анализ на поведението на използване от страна на посетители на нашия уебсайт, за да показваме специфични реклами за определени наши продукти на собственият ни уебсайт. Маркетинг бисквитките идват от външни рекламни компании и се използват за събиране на информация относно уебсайтовете, посещавани от потребителя, с цел създаване на ориентирана към целева група реклама за потребителя. Законово основание: Чл. 6 (1) а от ОДЗД.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

Социални модули

На нашия уебсайт се използват социален модул на Facebook, чийто уебсайт facebook.com се управлява от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland, е отговорен за Facebook.com в Европа. Използваме също така от “Google+” (Доставчик: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), “Twitter” (Доставчик: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) и “Pinterest” (Доставчик: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA).

Онлайн реклама

Google

Ние също използваме вашите лични данни, за да можем да изпълним задълженията си за докладване към рекламодателите и да можем да подобрим нашия уебсайт и нашата гама от продукти и услуги. Правното основание за тази обработка е, че то е необходимо за преследване на законния интерес на Domidesign.bg (анализ и докладване), както е определено в ОДЗД. Винаги ще се уверяваме, че отчетите не съдържат никакви данни, които могат да бъдат проследени до вас. Domidesign.bg също така използва Google Analytics за независим от устройствата анализ на потока от посетители, който се извършва чрез идентификация на потребител.

Google Ads

Използваме услугите на Google Ads.  Имаме интерес да Ви показваме реклами, които Ви засягат, да правим уебсайта си по-интересен за Вас и да постигнем справедливо изчисляване на рекламните разходи. Използването на бисквитки от Тип С спрямо законовото основание. В допълнение, ние използваме приложението Google Ремаркетинг, за да се свързваме повторно с вас. С това приложение, след като сте посетили нашия уебсайт, нашите реклами могат да продължат да Ви се показват, докато сърфирате в интернет. Това се прави посредством бисквитки, съхранявани във Вашия браузер, които се използват за записване и оценка на Вашето поведение от страна на Google при посещаване на различни уебсайтове. Законово основание: Чл. 6 (1) а от ОДЗД.

Информация на трети страни: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Правила за предоставяне на услуги на Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Обща информация относно принципите за сигурност и поверителност на Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, както и политика за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
Максимален период на съхранение на данните на бисквитки от Тип В: до 14 месеца при законово основание на Чл. 6 (1) е от ОДЗД.

Осъществяване на контакт

Когато осъществявате контакт или комуникирате с нас, например по имейл или чрез формата за контакт на нашия уебсайт, предоставените от Вас данни (Вашия имейл адрес, ако е приложимо – Вашето име и телефонен номер или лични данни в рамките на разговора) ще се съхраняват от нас, за да можем да отговорим на въпросите Ви или за целите на свързани с дейността ни разговори. Ние изтриваме данните, възникнали в този контекст, след като съхранението вече не е необходимо, освен ако съществуват законови изисквания за тяхното съхранение или трябва да се спазват определени давностни срокове. Законово основание: Чл. 6 (1) б от ОДЗД.

Оценки и отзиви

Регистрираните потребители имат възможност да дадат оценки и отзиви за продукти, процеси, както и други оценки в обхвата на предлаганото на уебсайта в съответствие с правилата за използване. В наш интерес е клиентите да могат да споделят независимото си мнение относно продуктите. Законово основание: Чл. 6 (1) е от ОДЗД.

Кампании с игри

Когато участвате в игри с теглене на награди, проучвания или сходни кампании, ние използваме предоставяните от Вас лични данни за провеждане на кампанията. Допълнителна информация относно целите може да откриете в съответните правила и условия на кампанията. Вашите данни ще бъдат изтрити след приключване на кампанията (вижте правилата и условията за участие), освен ако съществуват законови изисквания за тяхното съхранение или трябва да се спазват определени давностни срокове. Предоставянето на личните Ви данни е необходимо с цел изпълнение на договор. (чл. 6, ал. 1(б) от ОДЗД).

Отказ на съгласие за обработване на лични данни

Ако сте дали съгласието си (чл. 6 (1) а от ОДЗД) за обработване на Вашите лични данни, Вие можете да го оттеглите по всяко време. Такова оттегляне оказва влияние върху разрешението за обработване на личните Ви данни, след като сме били уведомени за него.

Можете да откажете обработването на личните Ви данни за целите на реклама и анализ във всеки момент като се свържете с длъжностно лице по защита на личните данни.