Перваз със зарязване MDF – Vox, Evera EV901

на брой