Перваз със зарязване MDF – Vox, Evera EV801

на брой