Перваз със зарязване MDF – Vox, Evera EV701

на брой