Перваз със зарязване MDF – Vox, Evera EV601

на брой