Перваз със зарязване MDF – Vox, Evera EV501

на брой