Перваз със зарязване MDF – Vox, Evera EV301

на брой