Перваз със зарязване MDF – Vox, Evera EV1201

на брой