Перваз със зарязване MDF – Vox, Evera EV1101

на брой