Перваз със зарязване MDF – Vox, Evera EV107

на брой