Перваз със зарязване MDF – Vox, Evera EV104

на брой