Перваз със зарязване MDF – Vox, Evera EV102

на брой