Перваз със зарязване MDF – Vox, Evera EV101

на брой