Перваз със зарязване MDF – Vox, Evera EV1001

на брой