29 март – 31 март 2023 г.

от 10:00 до 18:00 ч.

01 април 2023 г.

от 10:00 до 16:00 ч.

Интер Експо Център, гр. София, бул. “Цариградско шосе” 147

Попълва се от посетителя

Регистрационна форма*